תוכנית עולים

פלייר שילה לבנות העולות מצרפת:

 

פלייר שילה לבנות העולות מארה"ב: