דבר רב העמותה

בס''ד, חודש טוב!

דבר רב העמותה- הכרת הטוב

בפרשיות הקרובות נקרא על המעשה המפורסם שמשה לא הכה את היאור אלא אחיו אהרון.

למדנו בילדותינו שמשה לא היכה את היאור מכיוון שלא רצה להיות כפוי טובה כלפי היאור שהציל אותו בזמן הגזירה ''כל הבן הילוד היאורה תשליכוה''. ולכאורה נשאלת השאלה וכי היאור באמת הציל את משה הרי היאור דומם?  שאלה נוספת אם משה יכה את היאור האם היאור יפגע??

וכך עונה מו''ר הרב נבנצאל: כאן נעוץ העיקר הגדול שהתורה מלמדת אותנו ,שהכרת הטובה אינה מחווה עבור היאור אלא שאתה צריך את הכרת הטובה, הבעת התודה היא בראש ובראשונה עבורך. אם משה יכה דבר שגרם לו הנאה כלשהי, הרי שלמשה יחסר במידת נפש זו ונפשו לא תגיע לשלמותה.

בקניית מידה זו יש צורך בתרגול יום יומי: לבורא ,להורים, לבעל, לחברים גם לדומם.

צריך מודעות עמוקה לנושא הזה.

בשלב זה בעיצומה של עשיה  זו הזדמנות להסתכל מסביב  ולהגיד תודה לאנשים המסייעים לכם בשירות, ומתוך כך הנתינה שלנו תגיע ממקום פנימי יותר ויהפוך אותנו לאנשים יותר מוסרים וערכיים.

או כמו הסלוגן של ''שילה''- עשיה בונה חברה.

בברכה כפיר גץ